Ylipaino on yleistyvä ongelma, jota pyritään hoitamaan asiakkaan oman jaksamisen mukaan

Ylipaino on yhä useamman työikäisen suomalaisen haaste. Syitä ja seurauksia ongelmalle on monia, mutta usein elämänhallintaan liittyvät haasteet voivat olla laukaiseva tekijä. ”Kun elämäntavat ja niiden hallinta ovat hieman hukassa, ruoka saattaa maistua stressin myötä paremmin ja liikunta jäädä vähäisemmäksi. Näin negatiivinen kierre syntyy suhteellisen helposti”, toteaa Härmämedin ylilääkäri Sanna Kottari.

Valitettavan usein ylipaino jää vielä tänä päivänä kuitenkin diagnosoimatta. ”Joillekin on asiaan tarttumisen kannalta tärkeää, että saa diagnoosin. Se auttaa ymmärtämään, että kyseessä on sairaus, joka ei välttämättä ole millään tavalla henkilön oma syy”, lohduttaa Kottari.

Kuten monessa muussakin sairaudessa, myös ylipainon kanssa on otettava yksilön taustatekijät ja hyvinvoinnin kokonaisuus huomioon. ”Ei voida vain yksiselitteisesti todeta, että nyt pitäisi laihduttaa, vaan miettiä ratkaisut yksilöllisesti”, Kottari avaa. Osalle painonhallinta on jo geneettisestikin helpompaa, kun taas osalle ylipaino voi olla melkeinpä kehon normaali tila, josta painoa on hankalampi lähteä pudottamaan.

Paino-ongelmia tulisi priorisoida kokonaiskuvassa paremmin

Painonhallintaan vaikuttavat suuresti myös elämänhallintakeinot ja siihen käytettävissä olevat resurssit. ”Täytyy pohtia, että miten meillä menee töissä ja kotona. Miten sinut olemme itsemme kanssa? Onko nyt mahdollisuus hallita tilannetta vai onko ulkoisia stressitekijöitä liikaa?”, ohjeistaa Kottari. Työterveyshuollossa tähän kokonaisuuteen pystytään tarttumaan moniammatillisella yhteistyöllä ja usein jo ennaltaehkäisevästi. Härmämedillä on käytettävissä niin ravitsemusterapeutin, työfysioterapeutin, työpsykologin ja työterveyshoitajien sekä -lääkäreiden tuki, joten apua on saatavilla todella monipuolisesti elämänhallintaan ja sitä kautta myös painoasioiden selvittämiseen. ”Tämä mahdollistaa myös haasteiden tehokkaan seulomisen ja ohjauksen oikealle tasolle”, Kottari täydentää.

Usein työterveystarkastukset ovat avainasemassa ylipaino-ongelmien ja elämäntapahaasteiden tunnistamisessa ja niihin tarttumisessa. ”Tarkastuksessa on pidempi aika varattuna ja pystytään käymään rauhassa läpi kokonaisuutta, ja monilla onkin matalampi kynnys ottaa asioita silloin esille. Meille tärkeintä on, että asioista keskustellaan lempeästi ja syyllistämättä”, kertoo Kottari.

Kottari pitää tärkeänä myös sitä, että myös työnantajan puolella ymmärretään ylipainon vakavuus: ”Se on kansantauti ja monen muun sairauden taustalla. Tästä syystä kaikki keinot, jotka tähtäävät ylipainon helpottamiseen auttavat paljon myös kokonaisuuteen sekä muiden sairauksien ehkäisemiseen ja tätä myötä myös työkykyyn. Prioriteettilistalla ylipainoon tarttuminen tulisi olla korkeammalla kuin se tällä hetkellä on ja siihen voitaisiin taloudellisestikin satsata enemmän.”

Haluaisitko keskustella asiasta tarkemmin asiantuntijamme kanssa? Ota yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi – yhteystiedot löydät täältä.