Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Työnantajalla on mahdollisuus järjestää omalle henkilöstölleen myös kattavia sairaanhoitopalveluja ja monet yritykset ovatkin tarttuneet tähän mahdollisuuteen. Yrityslähtöisillä sairaanhoitopalveluilla pystytään luomaan hyvää työnantajamielikuvaa, mikä vaikuttaa positiivisesti myös osaavan henkilöstön rekrytointiin.  

Työterveyspainotteinen sairaanhoito eroaa jonkin verran perusterveydenhuollon vastaavasta. Työnantajan tarjoamassa sairaanhoidossa pääpaino on työperäisten sairauksien hoidossa ja niiden ehkäisyssä, eikä esimerkiksi akuuttipäivystyksen kaltaisessa toiminnassa. Tarkoituksena on pystyä vaikuttamaan mahdollisimman varhain hoidettavana olevan yksilön työ- ja toimintakykyyn sekä työympäristössä esiintyviin ongelmiin. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hoidamme erityisesti työperäisiä sairauksia, kartoitamme työpaikkaraporteista saamiemme tietojen perusteella yrityksessä esiintyviä sairaustapauksia ja niiden yleisyyttä. Jos esimerkiksi huomaamme, että tietyissä työtehtävissä on toistuvasti olkapäävaivoista johtuvia käyntejä, perehdymme asiaan ja mietimme toimenpiteet, joiden avulla näiltä jatkossa vältyttäisiin. Työfysioterapeutti voi tehdä työpaikkakäynnin ja opastaa työntekijöitä ergonomiassa. 

Moniammatillisen yhteistyön avulla selvitetään sairastumisten yhteys työhön 

Kun asiakas saapuu meille sairaanhoitokäynnille, pyrimme arvioimaan mahdollisimman tarkkaan sairauden yhteyttä työhön työlääketieteen keinoin. Tyypillisesti tällaisia tilanteita ovat fyysiseen työhön liittyvät kuormittavuustekijät. Hoitoalan työssä korostuvat nykyään henkiseen jaksamiseen liittyvät haasteet. Me Härmämedillä pystymme moniammatillisen yhteistyön kautta tarjoamaan apua – olivatpa sairastumisen syinä fyysiset tai psyykkiset kuormittavuustekijät. Työterveydessä meillä on työkaluina mm. työterveysneuvottelut, työpaikkaselvitykset, toimintakykytestaukset, kuntoutus ja työn muokkaus. 

Työterveyshuollon tehtävänä on myös kerätä kattavaa tietoa sairauksien esiintyvyydestä työpaikoilla. Raportoinnin avulla niin työnantajalla kuin sairaanhoidosta vastaavalla palveluntarjoajalla on mahdollisuus saada kattava kokonaiskuva henkilöstön sairastavuudesta. Raportoinnin avulla saamme myös tarkempaa tietoa töistä ja työpisteistä, joissa työperäistä sairastavuutta esiintyy. 

Härmämedin työterveystoiminta on mahdollisimman ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää ja jatkuva vuorovaikutus työpaikan kanssa on tärkeää. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla pystytään parhaiten säilyttämään työkyky läpi koko työuran. 

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella tarkemmin tarjoamistamme työterveyspainotteisista sairaanhoitopalveluista.