Työnantajan päihdeohjelma tärkeä ja tasapuolinen työkalu riippuvuuksien selättämiseen

Työelämässä päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat voivat nousta esiin moninaisten oireilujen kautta. Lisääntyneet poissaolot, työpanoksen heikentyminen, luonteen muuttuminen, tilanteiden kontrollointi ja ulkoisen olemuksen muuttuminen ovat tyypillisimpiä hälytysmerkkejä siitä, että jokin voi olla pielessä. ”Joskus päihdeongelma voi näyttäytyä myös päinvastaisena käytöksenä. Töissä yritetäänkin suoriutua aikaisempaa tehokkaammin ja näin peittää mahdolliset ongelmat”, selittää Härmämedin työterveyshoitaja Sari Kujanpää.

Miten työpaikalla sitten pitäisi reagoida, jos huomataan yllä mainittuja oireita? Tällaisia tilanteita varten yrityksen käytössä tulisi olla päihdeohjelma, joka sisältää selkeän, vaiheittaisen ohjeistuksen siihen, miten toimia, jos työntekijällä epäillään päihderiippuvuutta. ”Päihdeohjelma olisi hyvä olla jokaisella työnantajalla kunnossa, ja me työterveydessä olemme mielellämme apuna niiden laatimisessa. Ohjelman avulla on helpompi tarttua asiaan, kun on selkeät raamit siitä, miten asia voidaan ottaa esille ja miten sitä lähdetään viemään eteenpäin”, toteaa Kujanpää.

Työterveyshuollon rooli on olla vahvasti niin työntekijän kuin työnantajan tukena vaikeassa tilanteessa. Härmämedillä seurataan päihteisiin liittyviä teemoja säännöllisissä työterveystarkastuksissa, joissa on mahdollista myös tunnistaa oireita tai lisääntynyt päihteiden käyttö. ”Normaali toimenpide on kysyä asiasta, vaikka emme sinänsä mitään riippuvuutta vielä epäilisikään. Tietenkin kysymme myös työntekijän omaa näkemystä asiaan”, Kujanpää kertoo ja jatkaa: ”Tuemme henkilöä siinä, että hänellä olisi rohkeutta tuoda asia esiin. Pyrimme aina luomaan luottamuksellisen ilmapiirin.”

Työterveyshuolto pysyy tukena koko prosessin ajan puolueettomana toimijana

Tulipa aloite sitten työnantajan päihdeohjelman kautta tai henkilöltä itseltään, asia menee eteenpäin samaa kaavaa noudattaen. Härmämedillä on erinomaiset yhteydet kuntien päihdeohjaajiin, joiden luokse työntekijät useimmiten ohjataan. Teemme myös yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden, kuten AA-kerhojen, kanssa. ”Vaikka ohjaamme asian eteenpäin, pysymme silti mukana seurannassa. Pidämme huolta siitä, että henkilö kokee saavansa riittävästi apua ongelmaansa ja varmistamme, että koskaan ei jäädä asian kanssa yksin.”

Koska päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia voi olla hankala ennakoida, on erityisen tärkeää, että ongelmien tullessa esiin niihin pystytään puuttumaan johdonmukaisesti. ”Suosittelisimmekin työnantajia olemaan meihin yhteydessä, jos päihdeohjelmaa ei ole tai se kaipaisi päivittämistä. Oikeaoppisesti laadittu ohjelma on kaikille tasapuolinen ja siitä välittyy tunne, että työntekijöistä halutaan pitää huolta”, vahvistaa Kujanpää.