MSK Groupin ja Härmämedin pitkä yhteistyö on mahdollistanut työterveyshuollon kehittämisen uudelle tasolle

MSK Group on luottanut Härmämedin työterveyspalveluihin jo useamman vuoden ajan. Yhteistyö on vähitellen syventynyt niin, että palvelusopimus kattaa tänä päivänä perinteisen työterveyshuollon palveluiden lisäksi muun muassa työfysioterapeutin, työpsykologin, ravintoterapeutin ja jalkaterapeutin palvelut. ”Härmämedin asiantuntijoille meidän toimintamme, työyhteisömme ja työtehtävämme ovat tulleet niin hyvin tutuiksi, että saamamme palvelu on huikean hyvää”, kertoo MSK Groupin HR- ja viestintäjohtaja Tero Yliselä.

550 henkilöä työllistävän MSK Groupin henkilökunnasta noin 75 % työskentelee tuotannon tehtävissä ja loput 25 % toimihenkilöinä. Työtehtävät ja näin ollen myös työterveyspalveluiden tarve vaihtelevat yrityksen sisällä.

”Olemme pitkään toteuttaneet yhteistyössä Härmämedin työfysioterapeutin ja meidän työsuojelupäällikkömme kanssa tuotannossamme ergonomiakäyntejä, joiden tarkoituksena on tarkastella työn ergonomisuutta sekä mahdollisia haitallisia työasentoja ja näin saada kokonaisvaltainen kuva siitä, miten paljon eri työtehtävät kuormittavat eri osia kropasta. Näin pystymme pitämään huolta henkilöstömme työkyvystä ja ongelmien sattuessa Härmämedin asiantuntijoilla on hyvä käsitys siitä, millaisia korvaavia töitä työntekijä voisi tehdä siten, että esimerkiksi oireileva olkapää rasittuisi mahdollisimman vähän. Tällä tavoin pystymme minimoimaan pitkiä sairauspoissaoloja”, toteaa Yliselä.

Myös toimihenkilöiden työergonomiasta huolehditaan työfysioterapeutin toimesta. Hän käy katsastamassa uusien työntekijöiden työpisteet ja suosittelee näkemyksensä mukaan muun muassa apuvälineitä hyvään työskentelyasentoon. Sähköpöydät ovat olleet MSK:lla käytössä halukkaille jo muutaman vuoden ajan ja myös muita ergonomisia apuvälineitä, kuten ranne- tai kyynärtukia hankitaan tarvittaessa työfysioterapeutin suosituksesta.

Uusia ideoita pilotoidaan rohkeasti

Pitkään jatkunut yhteistyö on antanut myös paljon mahdollisuuksia uusien asioiden kokeilemiseen, kun perusasiat on saatu kuntoon ja hyvin rullaamaan osana arkea. Ideoita ja ajatuksia heitetään ilmoille kummankin osapuolen toimesta. ”Nyt olemme pilotoineet ensimmäisen kerran Härmämedin työterveyshoitajan ja työfysioterapeutin luotsaamaa elämäntapamuutosryhmää sekä työhöntulotarkastuksen yhteyteen otetaan kokeiluun fyysisen kunnon testaukset”, avaa Yliselä ja jatkaa: ”Tällä testauksella haluamme selvittää, antaako se työterveyshuollolle lisää työkaluja ennaltaehkäisevään työhön ja toisaalta henkilölle itselleen palautetta siihen, mitä asioita voisi mahdollisesti kehittää, jotta terveys ja työkyky säilyisivät hyvänä tai kehittyisivät positiiviseen suuntaa.”

MSK Groupilla on haluttu kokeilla myös uutta mallia, jossa esihenkilöasemaan tulleille uusille työntekijöille varataan muutaman kuukauden työskentelyn jälkeen aika työpsykologille. Keskustelussa arvioidaan, mikä on työssä siihen mennessä toiminut tai tuottanut hankaluuksia. Työpsykologi saa tästä arvokasta tietoa siitä, onko työssä mahdollisia henkisiä kuormitustekijöitä, jotka voivat kehittyä isoimmiksikin riskeiksi ajan saatossa. Myös kynnys ottaa työpsykologiin yhteyttä madaltuu, jos tilanne sitä jossain myöhemmässä vaiheessa vaatii.

Yhteistyön kehitystä vie eteenpäin säännölliset, pari kertaa vuodessa pidettävät työkykyjohtamisen ohjausryhmät, joissa on mukana myös työeläkevakuuttaja. ”Näissä keskitymme erityisesti kehityskohteisiin ja esimerkiksi kuntoutukseen liittyviin tekijöihin”, Yliselä tarkentaa. Tarkoituksena on hakea ennaltaehkäiseviä, vaikuttavia toimija, mutta pohtia myös säännöllisesti sitä, millä tavoin pystytään erilaisiin ongelmatilanteisiin reagoimaan, kun tarve ilmenee.

Tavoitteena yhä ennakoivampi työterveyshuolto

Kokonaisvaltaisen kuvan luominen ja mahdollisten huolenilmaisujen esiintuominen on yritysten välillä helppoa, kun toimijat tuntevat toisensa hyvin. ”Pystymme paremmin tarttumaan tiettyihin nouseviin haasteisiin, joita Härmämedi on havainnut henkilöstössämme. Yksilötasolle emme tietenkään mene, vaan keskitymme yleiskuvaan.”

Paikallisuudesta on myös luonnollisesti hyötyä, sillä muun muassa elämäntaparyhmiä, työhöntulotarkastuksia ja muita tapaamisia on helpompi järjestää eikä siirtymisiin mene paljoa työaikaa. ”Tunnemme toisemme jo henkilökohtaisellakin tasolla, koska asiantuntijat eivät ole meillä vaihtuneet. Tämä helpottaa myös paljon yhteistyön sujuvuutta”, iloitsee Yliselä.

Jatkossa MSK Group ja Härmämedi haluavat keskittyä yhä enemmän ennakoivaan tekemiseen. ”Haluamme kehittää työolosuhteita niin, että työ ei millään tavalla vaarantaisi työntekijämme hyvinvointia ja terveyttä. Haluamme myös fyysisen kuormittavuuden lisäksi keskittyä vielä syväluotaavammin työn henkiseen kuormittavuuteen ja kuormittavuuden mittaamiseen. Lisäksi koulutamme Härmämedin kanssa esihenkilöitämme tunnistamaan riskitekijöitä ja ylipäätään parempaan työkykyjohtamiseen.”