Moniammatillinen työterveyshuolto ehkäisee sairauspoissaoloja tehokkaasti

Härmämedin moniammatillinen työterveyshuolto hyödyntää eri ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden osaamista.

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden avulla pystytään tarjoamaan kokonaisvaltaista ja tehokasta työterveyshuoltoa, jolloin myös sairauspoissaoloja voidaan ehkäistä paremmin. Moniammatillinen yhteistyö on määritelty myös työterveyshuoltolaissa, jonka mukaan työterveyshuolto on velvoitettu tekemään laajasti yhteistyötä eri tahojen kanssa.

”Eri ammattilaisten näkökulmia yhdistämällä pystymme tarjoamaan asiakasyrityksillemme oikea-aikaista ja ennaltaehkäisevää palvelua. Jokaiselle yritykselle on oma moniammatillinen vastuutiimi, joka on perehtynyt nimenomaan kyseisen yrityksen tarpeisiin. Nämä vastuutiimit tekevät esimerkiksi työpaikkakäyntejä ja keskustelevat yrityksen tilanteesta säännöllisesti”, Härmämedin työterveyspsykologi Tanja-Tuulia Talvitie avaa.

Tavoitteellista työterveyshuoltoa

Moniammatillinen työterveyshuolto antaa asiakasyritykselle hyvät työkalut ennakoivaan ja tavoitteelliseen työterveyshuoltoon. Yhdessä asiakasyrityksen kanssa asetetaan työterveystoiminnalle tavoitteet, joiden saavuttamiseen työterveyshuollon vastuutiimi sitoutuu.

”Yrityksille on tärkeää se, että toimintamme on hyvin läpinäkyvää. Heidän on tiedettävä, mitä ja miksi me teemme jotain ja mihin siinä pyritään.”

Tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan asiakasyrityksen kanssa pohtia erilaisia hankkeita ja tavoitteita, jolloin työterveyshuollon toimet konkretisoituvat. Talvitie näkee oleellisena myös sen, että vastuutiimin jokainen ammattilainen ja asiantuntija on perillä asiakasyrityksen ajankohtaisesta tilanteesta.

Moniammatillinen työterveyshuolto tuo lisäarvoa yrityksille ja sen työntekijöille

Talvitien mielestä on tärkeää, että koko vastuutiimi on tuttu myös asiakasyrityksessä. Kun koko tiimi on mukana esimerkiksi työpaikkakäynneillä, on työntekijöilläkin matalampi kynnys ottaa yhteyttä mieltä askarruttavissa asioissa.

”Ja kun moniammatillinen tiimi käy asiakasyrityksessä yhdessä, pystytään mahdolliset riskitkin näkemään monipuolisemmin ja siten myös ennaltaehkäisemään niitä. Etenkin mielenterveyteen liittyvissä sairauspoissaoloissa varhainen reagointi on tärkeää, ja siksi hoitajan tai lääkärin lisäksi työpaikkakäynnillä olisi hyvä olla mukana muitakin asiantuntijoita.”

Talvitien mukaan moniammatillinen työterveyshuolto onkin kaikista tehokkain työterveyshuolto ja tuo suurta lisäarvoa yritykselle.

”Me Härmämedissä kunnioitamme toistemme ammattitaitoa ja tiedämme, kuka on hyvä missäkin. Senkin takia olisi hienoa, että koko moniammatillinen tiimi pääsisi tuomaan yritykselle sitä lisäarvoa ja osaamista, mitä meillä täällä on”, Talvitie toteaa.