Moniammatillinen tiimi takaa laadukkaan ja asiakaslähtöisen työterveyshuollon

Moniammatillisella tiimityöskentelyllä tarkoitetaan työyhteisössä tapahtuvaa työskentelyä, johon osallistuu ryhmä eri ammattia edustavia henkilöitä. Tiimin työskentelyllä on aina yhteinen tavoite ja tiimin sisällä on tarkoitus jakaa asiantuntijuutta. ”Moniammatillisuus on työterveyshuollossa tuttu ja tärkeä asia, mutta laatumittauksissa on tullut esiin, että käytännössä kaikilla toimijoilla asia ei kuitenkaan vielä toimi toivottuun tapaan”, kertoo Härmämedin ylilääkäri Sanna Kottari.

Härmämedillä moniammatillisen tiimityöskentelyn laadukkuuteen on kiinnitetty viime vuosina erityistä huomiota. Kun asiakasyrityksen ja henkilöasiakkaan asioita on hoitamassa monen alan ammattilaisesta koostuva tiimi, on palvelu monipuolista ja mahdollisimman laadukasta – asiakkaan ongelmia pystytään tarkastelemaan laajemmalta näkökannalta. ”Työskentelytapa on myös asiakaslähtöinen, mikä entisestään parantaa asiakkaan kokemusta. Keskeisessä asiassa on palveluprosessin toimivuus”, Kottari toteaa. Lisäksi moniammatillinen yhteistyö auttaa hahmottaan paremmin työterveyshuollon palveluiden ja kokonaisvaltaisuuden laajuutta.

Etuina on myös työskentelyn tehokkuus. ”Päällekkäinen työ vähenee selkeästi, joten aikaa säästyy olennaisimpaan. Asiakkaamme saavat parempia ratkaisuehdotuksia nopeammin, kun taustalla on monta osaajaa pohtimassa vastauksia. Moniammatillisesti laadittu suunnitelma auttaa aina asiakkaitamme parhaiten.”

Härmämedillä etuina tiivis työyhteisö ja pitkäaikaiset asiakkuudet

Ennaltaehkäisevyyden näkökulma on vahvasti läsnä myös moniammatillisessa tiimityössä. ”Kun yksi tiimin jäsen huomaa jotain merkille pantavaa esimerkiksi työpaikan olosuhteista tai mahdollisista vaaratekijöistä, niin tieto saadaan kattavasti myös muille tiimiläisille. Näin pystytään mahdollisimman aikaisin puuttumaan ongelmiin laaja-alaisesti”, selittää Kottari ja jatkaa: ”Myös työkykyarviot ja -suunnitelmat tehdään tiimityönä.”

Moniammatillisen tiimityöskentelyn toimivuus ei ole itsestäänselvyys työterveyshuollon alallakaan. ”Meillä suhteellisen pienenä yksikkönä on etumme tässä. Tunnemme hyvin toisemme ja työtehtävämme sekä pitkäaikaiset asiakkaamme. Olemme perehtyneet asiakkaidemme tarpeisiin todella hyvin, jolloin moniammatillinen työskentely on vaivatonta. Meillä saadaan paljon keskustelua aikaan, kun tiimityöskentelylle on kalenteroitu hyvin aikaa”, iloitsee Kottari.