Matalan kynnyksen lyhytterapiasta apua jaksamiseen

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on noin 1–5 käyntikertaa sisältävä terapiamuoto, jonka avulla pystytään pureutumaan esimerkiksi työntekijän lyhyiden sairaspoissaolojaksojen sekä havaitun ahdistuneisuuden, unettomuuden tai tuntemattomasta syystä lisääntyneen stressin syihin. Tämä tekee siitä erinomaisen varhaisen tuen työkalun työterveyshuollossa; palvelun, jossa asioista puhutaan avoimesti niiden oikeilla nimillä.

”Lyhytterapiassa lähdemme purkamaan, mistä henkilön arki koostuu; työn, tarpeiden, tunteiden ja toiminnan merkityksestä omaan elämään. Vaikka kyseessä onkin työterveyshuollon palvelu, on henkilökohtaisen elämän myllerrykset myös ehdottomasti otettava huomioon”, kertoo Härmämedin ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja työelämävalmentaja Susanna Ojanperä.

Parhaiten lyhytterapia soveltuu hoitomuodoksi silloin, kun ongelmat eivät ole vielä päässeet suuriin mittakaavoihin ja ne keskittyvät nykyhetkeen. ”Yksikin käyntikerta voi auttaa jo oivaltamaan, mihin muutosta kaivattaisiin ja miten se voitaisiin toteuttaa. Tietenkin ohjaamme myös pidempien hoitojaksojen terapiaan, jos se koetaan tilanteeseen nähden tarpeelliseksi”, Ojanperä tarkentaa.

Hyötyä niin yksilölle kuin työyhteisöllekin

Lyhytterapiaan tullaan työterveyslääkärin lähetteellä, jonka voi saada ottamalla yhteyttä omaan työterveyshoitajaan. Usein yksilö hakeutuu itse terapiajaksolle, mutta myös Lyhytterapiaan tullaan työterveyslääkärin lähetteellä, jonka voi saada ottamalla yhteyttä omaan työterveyshoitajaan. Usein yksilö hakeutuu itse terapiajaksolle, mutta myös esihenkilö tai vaikkapa tiimikaveri voivat ohjata kollegaa kokeilemaan terapiaa: ”Joskus ulkopuolisen on helpompikin havaita stressaantunut olemus, alentunut vireystila ja työteho”, kuvailee Ojanperä.

Työnantaja voi sisällyttää Härmämedin toimintasuunnitelmaansa 1–5 terapiakertaa käytettäväksi työntekijöilleen oman tarpeen mukaan. Viime vuosien aikana tarve keskusteluavulle on ollut kasvava – palvelusta koetaankin olevan hyötyä niin yksilölle kuin työnantajallekin. Lyhytterapian avulla voidaan lyhentää tai estää pitkiä sairaspoissaoloja ja tehokkuus sekä jaksaminen työssä lähes poikkeuksetta kohentuvat. ”Me Härmämedillä tarjoamme työelämän asiantuntemuksen, sosiaalialan näkökulman ja lyhytterapian samassa paketissa. Jos vähänkään tuntuu siltä, että olisi jotain mielen päällä, niin kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä ja kokeilla ainakin se yksi keskustelukäynti”, kannustaa Ojanperä.