Maatalousyrittäjä – hyödynnäthän jo sinulle suunnattua työterveyshuoltoa?

Maatalousyrittäjien hyvinvoinnilla on suora yhteys tilan toimivuuteen – ihan samaan tapaan kuin henkilöstöllä minkä tahansa yrityksen arjen pyörimiseen. Tällä hetkellä kuitenkin vain noin 40 %:lla Etelä-Pohjanmaan ja 50 %:lla Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen maatalousyrittäjistä on käytössä heille suunnattu työterveyshuolto. Usein ajatellaan, että sivutoimisena yrittäjänä ei kannata erilliseen työterveyteen panostaa, jos päivätyön työnantaja tarjoaa jo vastaavaa palvelua. ”Tämä on kuitenkin valitettava harhaluulo, sillä maatalousyrittäjille suunnatussa työterveyspalvelussa kiinnitetään erityistä huomiota juuri heidän työolosuhteisiinsa ja työn kautta tuleviin altisteisiin. Tästä syystä on suositeltavaa liittyä omaan työterveyshuoltoon, että ammattitauditkin pystyttäisiin havaitsemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa”, kertoo Härmämedin työterveyshoitaja Anni Luoma.

Monille yrittäjille nousee asian tiimoilta paljon kysymyksiä: mitä kautta työterveyshuollon piiriin pääsee, joutuuko itse kustantamaan kaiken ja millaisia korvauksia on mahdollisesti saatavilla? Härmämedi on tehnyt puitesopimuksen työterveyshuoltopalvelujen tuottamisesta MTK Etelä-Pohjanmaan alueen Myel-vakuutetulle yrittäjille ja yrityksille. Puitesopimuksen taustalla on, että kaikilla maatalousyrittäjillä olisi samat raamit ja tasavertainen pääsy työterveyspalvelujen piiriin. ”Etelä-Pohjanmaan alueen maatalousyrittäjillä on mahdollisuus tehdä sopimus ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi myös työterveyspainotteisesta sairaanhoidosta”, täydentää Luoma. Puitesopimusasioissa voit halutessasi olla suoraan yhteydessä Härmämedin asiantuntevaan henkilöstöön.

Tilakäynnit tarjoavat konkreettista ohjausta työn sujuvuuteen

Maatalousyrittäjien työterveyspalveluun kuuluvat tilakäynnit, joissa työterveyden ammattilaiset tutustuvat yrittäjän työolosuhteisiin. ”Tilakäynnit suunnitellaan yksilöllisesti maatalousyrittäjän tarpeita vastaaviksi. Jos esimerkiksi on havaittu ongelmia nivelten kanssa, käynnille osallistuu työfysioterapeutti, joka arvioi muun muassa toistotyön kuormittavuutta nivelten kannalta”, avaa Luoma. Tilanteesta riippuen tilakäynnillä mukana voi olla niin työterveyshoitaja, työterveysfysioterapeutti, agrologi kuin myös työterveyslääkäri. Ergonomian lisäksi käynneillä perehdytään usein myös esimerkiksi oikeanlaisten suojainten valintaan. ”On kuitenkin tärkeä muistaa, että me Härmämedillä olemme ehdottomasti auttamassa asiakasta löytämään parhaat ratkaisut, emme valvomassa tilan toimintaa”, huomauttaa Luoma.

Tilakäynnit tehdään yleensä neljän vuoden välein. Terveystarkastukset suoritetaan kahden vuoden välein ja samassa yhteydessä tehdään työolosuhdeselvitys. Mela korvaa yrittäjille tilakäynnin ja siihen liittyvät matkakulut. Agrologin osallistuessa tilakäynnille maksettavaksi jää ainoastaan alv-osuus, jonka pystyy laittamaan maatalouden verotukseen.

Tärkeää on myös muistaa, että työterveyspainotteisten sairaanhoitopalvelujen hyödyntäminen ei sulje pois sitä, etteikö voida hyödyntää myös julkisen sairaanhoidon palveluita tarpeen tullen. ”Työterveyden puolella painotamme nimenomaan sairauksien ennaltaehkäisevyyteen”, muistuttaa Luoma ja jatkaa: ”Me Härmämedillä suosittelemme lämpimästi tutustumaan tarkemmin aiheeseen ja hyödyntämään tätä etua, josta valitettavan moni ei ole vielä saanut riittävästi tietoa. Me autamme mielellämme aiheeseen liittyvissä kysymyksissä!”