Kuntoutukseen pääsee Härmämedin kautta nyt yhä selkeämmän prosessin kautta

Vuoden 2021 alkupuolella Härmämedin tiimissä ryhdyttiin pohtimaan työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteispeliä tarkemmin. Kuntoutuksen oli koettu jäävän hieman erilliseksi kokonaisuudeksi, vaikka työterveydestä paljon asiakkaita sinne ohjataankin. ”Meillä oli tunne, että työterveyshuollon näkökulmasta emme saaneet kaikkea irti kuntoutuksesta. Rupesimme kehittämään mallia, jossa asiakas pääsee läheisessä yhteistyössä kanssani pohtimaan kuntoutuksen tarpeita ja toteuttamaan siihen liittyvää hakuprosessia”, kertoo kuntoutusyhteistyöstä vastaava Härmämedin työterveyshoitaja Sari Kujanpää ja jatkaa: ”Muutoksen myötä olemme saaneet ohjattua ihmisiä yhä aikaisemmassa vaiheessa ja järjestelmällisemmin kuntoutukseen sekä huomaamaan paikkoja ammatillisen kuntoutuksen järjestämiselle.”

Jatkossakin on siis mahdollista ottaa kuntoutukseen liittyvät toiveet puheeksi niin työfysioterapeutin, työpsykologin tai työterveyslääkärinkin kanssa – he ohjaavat Sarin vastaanotolle keskustelemaan tarkemmin yksityiskohdista. ”Mietimme aina asiakkaan kanssa, millainen kuntoutus olisi juuri hänelle sopivin vaihtoehto ja täytämme yhdessä hakemukset”, Kujanpää sanoo. Tarkoituksena on tehdä kuntoutettavalle prosessista mahdollisimman mutkaton: ”Kerromme selkeästi prosessin etenemisestä ja laitamme hänen puolestaan Kelan paperityöt eteenpäin. Myös kuntoutuspäätökset tulevat meille, ja jos asiakas pääsee kuntoutukseen, niin ohjelmoimme seurantakäynnin kuuden kuukauden päähän. Näin kuntoutus ei jää irralliseksi muusta työterveyshuollosta.”

Kuntoutuksen tarkoitus olla mahdollisimman ennaltaehkäisevää

Aina kuntoutushakemukset eivät mene läpi, vaan Kelalta voi tulla kielteinen vastaus. Tässä kohdin hakijaa ei myöskään jätetä pohtimaan asiaa yksin. ”Minä selvitän tarkkaan, mistä hylätty päätös johtuu ja informoin asiasta hakijaa sekä B-lausunnon antanutta lääkäriä. Tämän jälkeen pohdimme, olisiko seuraava askel hakea toisenlaista kuntoutusta tai lähteä miettimään asiaan jotain täysin toistenlaista ratkaisua. Koskaan ei kuitenkaan asiakas jää sellaiseen tilanteeseen, että saisi hylätyn päätöksen ja asialle ei sen jälkeen tehtäisi mitään. Kyllä me aina jotain keksimme”, kannustaa Kujanpää.

Kuntoutukseen ohjaaminen kuuluu työterveyshuollon ennaltaehkäisevään toimintaan ja se kuuluu kaikille asiakkaillemme samassa laajuudessa. Kuntoutus on niin työntekijälle kuin työnantajallekin ilmaista, eli mitään ylimääräisiä kustannuksia ei kerry. Palkkaa kuntoutuksen ajalta ei makseta, mutta Kelalta saa kuntoutusrahaa. ”Jos vähänkään tuntuu siltä, että olisi jokin oire tai vaiva ja löytyisi motivaatiota asian korjaamiseen, niin ehdottomasti kannattaa viedä asiaa eteenpäin. Kuntoutuksen on tarkoitus olla ennaltaehkäisevää ja työkykyä lisäävää, joten ei kannata jäädä odottamaan vaivojen pahenemista”, muistuttaa Kujanpää.

Jos koet, että sinulla voisi olla tarvetta kuntoutukseen, niin voit olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaasi tai suoraan Sari Kujanpäähän. Pelkästään soitto Härmämedin ajanvarausnumeroon riittää, he ohjaavat asian tehokkaasti eteenpäin!