Kokonaisvaltaista toimintakykyä psykofyysistä fysioterapiaa hyödyntäen

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoistumisala, jonka perimmäisenä tarkoituksena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen kokemuksellisen oppimisen kautta. Tätä fysioterapian erikoisalaa hyödynnetään myös työterveyshuollossa yhä enenevissä määrin. ”On hienoa tarjota asiakkaille uusia hoitomenetelmiä ja avaimia muun muassa pitkittyneen kivun hoitoon ja -lievitykseen.”, iloitsee psykofyysiseen fysioterapiaan perehtynyt Härmämedin työfysioterapeutti Raija Palviala ja jatkaa: ” Lähtökohtana on aina ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen, jossa pyritään vahvistamaan sekä tukemaan ihmisen liikkumis- ja toimintakykyä että voimavaroja kokonaisvaltaisesti. Ei kannata yrittää erottaa ihmisen kehon ja mielen tuntemuksia toisistaan, vaan tärkeintä on keskittyä niiden yhteispeliin ja kokonaisuuteen. Psykofyysisessä fysioterapiassa tämä toteutuu erinomaisesti.”

Tilanteita, joissa psykofyysistä fysioterapian lähestymistapaa voidaan hyödyntää, on useita: pitkittyneet kiputilat, tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamat toimintakyvyn häiriöt, stressioireet, uniongelmat ja väsymys. Myöskin mielenterveyden oireet ja traumat ovat tilanteita, joissa psykofyysisestä fysioterapian näkökulmasta voi olla runsaasti hyötyä asiakkaalle. ”Työvälineitä ja keinoja haasteiden selättämiseen on laaja kirjo aina hengitys- ja liikeharjoitteista rentoutusmenetelmiin ja kehotietoisuusharjoituksista pehmytkudoskäsittelyihin. Kokiessaan ja tunnistaessaan kehonsa paremmin, asiakas alkaa tiedostamaan myös tunteiden, stressin ja kehollisten oireiden yhteyden. On hienoa, että asiakkaan elämäntilanne huomioiden löytyy erilaisia fysioterapian menetelmiä, joilla voidaan aloittaa ja myöhemmin ottaa mukaan muita fysioterapian keinoja ”, kertoo Palviala.

Lempeiden työkalujen avulla helpotusta pitkittyneisiin kiputuntemuksiin

Kuten muussakin Härmämedin toiminnassa, myös tässä korostuu moniammatillisen yhteystyön vahvuus. ”Ammattilaisina pyrimme tunnistamaan, missä vaiheessa psykofyysisen fysioterapian lähestymistavalle olisi tarvetta. Oikea-aikaisuus on tässä erityisen tärkeässä asemassa, sillä on tarpeellista arvioida, missä kohtaa psykofyysisen fysioterapian menetelmiä on mahdollista käyttää asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen kannalta”, Palviala pohtii ja lisää: ”Asiakkaalla olisi hyvä esimerkiksi olla mahdollisuus alkaa tunnistamaan kivun syitä ja oppia kuuntelemaan kehollisia viestejä.”

Psykofyysinen fysioterapian lähestymistapa on parhaimmillaan, kun asiakkaalla on mahdollisuus pysähtyä kuuntelemaan omaa kehoaan. Asiakkaan kokemat tunteet, aiemmat kipukokemukset ja kyky käsitellä asioita on suoraan yhteydessä siihen, miten asiakas kokee kivun tällä hetkellä. ”Pitkittyneet kiputuntemukset voivat jäädä kehoon, vaikka niihin liittyvät oireet olisivatkin jo parantuneet”, tarkentaa Palviala. Tärkeintä onkin oivaltaa, että kipujen kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan asioille on mahdollista tehdä jotain. ”Tätä kautta myös muutos alkaa helpommin, lempeitä työkaluja hyödyntäen”, summaa Palviala.