Henkilöstön fyysisen kunnon tila selviää polkupyöräergometritestiä hyödyntäen

Polkupyöräergometritesti on yksi toimiva tapa testata henkilöiden fyysistä työ- ja toimintakykyä. Testi koostuu kolmesta eritasoisesta neljän minuutin poljentajaksosta, joiden aikana mitataan testattavan sykettä ja arvioidaan kuormituksen tasoa. ”Näiden avulla saadaan selville testattavan maksimaalinen hapenottokyky, joka kielii niin peruskunnon tasosta kuin myös sydämen ja verenkiertoelimistön kunnosta”, kertoo työfysioterapeuttimme Jenni Lakso.

Tätä testausmuotoa käytetään usein osana laajempaa kuntokartoitusta, jota täydentämässä voivat olla esimerkiksi lihaskunto-, tasapaino- ja liikkuvuustestejä. Polkupyöräergometritesti soveltuu eritysesti fyysistä työtä tekeville henkilöille, joiden soveltuvuutta ja kuntotasoa kyseiseen työtehtävään halutaan selvittää esimerkiksi työkykyarvion tai työhöntulotarkastuksen yhteydessä. Testauksen yhteydessä työfysioterapeutti voi antaa myös ohjeistusta liikuntaan, joten testi voi toimia myös motivoivana tekijänä aktiivisemman elämäntavan aloittamiseen. ”Yksilöiden hyvä peruskunto heijastuu aina myös jaksamiseen ja tehokkuuteen työssä”, muistuttaa Lakso.

Kun polkupyöräergometritestausta toteutetaan asiakasyrityksen kanssa laajalla otannalla, on yrityksen mahdollista saada kattavaa dataa henkilöstönsä hyvinvoinnista ja kunnosta. ”Isoimmissa yrityksissä pystytään tekemään jopa osastokohtaista analyysia ja miettiä mahdollisia jatkotoimenpiteitä kohdistetusti”, Lakso tarkentaa.

Tehokkaimmin kuntotestit tulevat hyödynnetyksi, kun ne sisälletyttään yrityksen toimintasuunnitelmaan, mutta testausta voidaan suorittaa tapauskohtaisesti myös työterveyslääkärin, -hoitajan tai -fysioterapeutin aloitteesta. Härmämedillä kuntotestaus onnistuu turvallisesti ammattitaitoisten työfysioterapeuttiemme kautta – ota yhteyttä yhteyshenkilöönne ja mietitään teidän yrityksellenne sopivin testausmuoto!