Härmämedin asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä asiantuntevaan toimintaamme ja käsitykseemme henkilöstön hyvinvoinnin kokonaiskuvasta

Asiakasyritystemme vastasivat vuoden 2022 lopulla työterveyslaitoksen toteuttamaan kyselyyn, jossa kartoitettiin tyytyväisyyttä työterveyshuollon palveluntarjoajiin. Myös me Härmämedillä saimme arvokasta palautetta toiminnastamme omien yritysasiakkaidemme HR-puolen edustajilta. Tulokset osoittautuivat iloksemme erinomaisiksi. ”Pärjäsimme valtakunnallisella tasollakin hyvin. Kokonaisarvosanaksi toiminnastamme saimme 8,4, kun valtakunnallinen keskiarvo oli 7,6”, kertoo Härmämedin ylilääkäri Sanna Kottari tyytyväisenä.

Kysely pohjautui kolmeen eri kategoriaan:

  1. Ensimmäinen on suunnittelu, seuranta ja arviointi, jossa kiitosta tuli erityisesti puolueettomasta ja asiantuntevasta toiminnasta ­– näiden arvosanat olivat myös kohonneet kaksi vuotta aiemmin toteutettuun kyselyyn verrattuna.
  1. Toisena kategoriana on työolot ja turvallisuus, joista positiivista palautetta saatiin erityisesti työpaikkaselvityksistä ja niiden perusteella annetuista ohjeistuksista. ”Asiakkaamme kokivat, että saavat meiltä riittävästi tukea turvallisen työympäristön ylläpitoon ja kehittämiseen”, Kottari täydentää.
  1. Lisäksi kyselyssä paneuduttiin terveyteen, hyvinvointiin ja työkykyyn liittyviin kysymyksiin. Asiakaskuntamme koki, että työterveyshuollon ammattilaiset olivat hyvin perillä siitä, miten asiakasyrityksen henkilöstö voi, minkälainen työkyky heillä on ja millaisia tarpeita heillä on esimerkiksi kuntoutuksen suhteen. Palautteen mukaan työterveystarkastukset ovat tukeneet henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista. ”Ilahduttavaa oli huomata, että yrityksen kanssa sovituista toimintasuunnitelmat ovat toteutuneet hyvin työkyvyn tuen ja työkykyjohtamisen toimintamalleissa.”

Kehitystä aikaisempaan kyselyyn oli tapahtunut myös kuntoutusratkaisussa. Tähän olemmekin pyrkineet panostamaan viime aikoina muun muassa nimeämällä kuntoutushoitajan, joka on erityisen hyvin perehtynyt kuntoutukseen liittyviin asioihin.

Näiden kaikkien kyselyn osioiden keskiarvo oli asteikolla 1–5 kiitettävä 4,08. Kaksi vuotta aikaisemmin sama lukema oli 4,06.

Motivoitunut henkilöstömme on halukas kehittämään toimintaamme entisestään

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja kysely antoi meille myös uusia aihioita siihen, mihin voisimme tarttua seuraavaksi. ”Esimerkiksi tiedottamiseen haluamme entistä enemmän panostaa jatkossa, vaikka tästä olimmekin hyvät pisteet jo saaneet”, Kottari avaa.

Kevään aikana kehityslistalla on myös muun muassa työkykyarviot. ”Ne ovat osa ydintekemistämme ja niitä teemme lähes päivittäin arjessamme. Tarkoitus olisi terävöittää prosessia, jolloin saataisiin vaikuttavuutta ja nopeutta lisättyä. Tärkeää olisi saada ihmiset oikeaan aikaan hoitoon, kuntoutukseen ja taas takaisin työelämään, jos on esimerkiksi pitkä sairausloma takana”, Kottari kertoo.

Työterveyslaitos toteuttaa kyselyitä niin yritysten edustajille, henkilöasiakkaille kuin itse työterveyshuollon palvelutarjoajillekin. Härmämedillä kiinnitetäänkin erityistä huomiota näiden kyselyiden yhtymäkohtiin ja panostetaan ensisijaisesti niihin haasteisiin, joita kaikilla tahoilla on koettu. ”Aina löytyy jotain kehitettävää ja jatkuvasti opimme uutta, mutta tärkeää on myös välillä pysähtyä iloitsemaan niistä asioista, jotka ovat jo edenneet ja tuottaneet hyviä tuloksia”, Kottari muistuttaa.

Kehityskohteita käydään läpi kattavasti Härmämedin henkilöstöpalavereissa, joissa suunnitellaan toimenpiteitä yhdessä. ”Henkilökuntamme on innostunut kehittämään toimintaamme. On helppo yhdessä pohtia asioita, kun kaikilla on motivaatiota asioiden edistämiseen”, iloitsee Kottari.