Härmämedin asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla

Härmämedin asiakastyytyväisyyskysely sai arvosanan 4,3/ 5. Hyvä palaute motivoi kehittämään palveluita jatkossakin entistä paremmiksi.

Härmämedin ylilääkäri Sanna Kottari on tyytyväinen viimeisimmän asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksiin, jotka paranivat hiukan edellisestä, vuonna 2023 tehdystä kyselystä. Kyselyyn vastasi noin 200 henkilöasiakasta ja 20 yritysasiakasta, mikä on suurin piirtein saman verran kuin viime vuonna tehdyssä kyselyssä.

Kysely oli jaettu kolmeen eri osioon:

1. suunnittelu, seuranta ja arviointi

2. työolot ja turvallisuus

3. terveys, hyvinvointi ja työkyky

Kaikkien osioiden yhteiskeskiarvo oli 4,3/ 5, kun vuoden 2023 kyselyssä keskiarvo oli 4,1. Kyselyssä sai myös antaa kouluarvosanan työterveyshuollosta, jonka keskiarvoksi tuli 8,9. Myös henkilöasiakkaiden keskiarvosanaksi tuli 8,9.

”Olemme todella iloisia kyselyn tuloksista! Kehittämistyömme näkyi niissä selvästi, ja esimerkiksi toimintasuunnitelmien kehittämisestä saimme yrityksiltä hyvää palautetta. Myös työkykyarvioinnissa oltiin tyytyväisempiä kuin aiemmin, mikä on meille todella tärkeää – sehän on juuri sitä työtä, jota me päivittäin teemme,” Kottari iloitsee.

Aiemmin kahden vuoden välein tehtävä kysely tehdään jatkossa aina vuosittain. Henkilöasiakkaat vastasivat kyselyyn iPadin avulla vastaanotolle tullessaan, ja yritysasiakkaisiin oltiin yhteydessä yritysten HR-osastojen kautta. Kyselyyn vastasi useita eri alojen yrityksiä mm. maatalouden, teollisuuden ja terveydenhuollon aloilta. Mukana oli Härmämedin suurimpia asiakasyrityksiä, mutta jonkin verran myös pienempiä toimijoita.

Työkykyarviointiprosesseihin panostetaan tulevaisuudessa

Härmämedillä on huomattu kasvua työkykyneuvottelujen määrässä, ja työkykyarviointiprosesseihin halutaankin Härmämedillä jatkossa panostaa entistä enemmän. Kottari näkee kehittämistyön hyvin tärkeänä, ja hänen mukaansa työkykyneuvottelu onkin iso ja tärkeä osa työkykyarviointiprosessia.

”Työkykyneuvotteluprosessin kehittäminen on ollut puheissa meillä jo aiemmin, mutta asia on konkretisoitunut nyt kysynnän kasvaessa. Jatkossa työnantajalle laitetaan aina neuvottelukutsujen mukana työterveyshoitajamme tekemä lomake, jossa on avattu enemmän sitä, mitä työkykyneuvottelu tarkoittaa ja mitä kaikkea kannattaisi miettiä etukäteen ennen tapaamista. Lisäksi meillä on työvalmentajanakin toimiva kuntoutushoitaja, joka selvittää ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen asioita yhdessä asiakkaan kanssa.”

Kottari toteaa, että kyselyn hyvät tulokset motivoivat jatkamaan kehitystyötä. Hänen mukaansa Härmämedin onnistumiset kulminoituvat ennen kaikkea yrityksen työntekijöihin.

”Meillä on älyttömän kokenut, ammattitaitoinen ja itseohjautuva työntekijäkaarti, joka puhaltaa yhteen hiileen. Työympäristömme on hyvä ja turvallinen, ja ainakin itse koen, että asioista uskalletaan puhua. Puhuminen on tietenkin edellytys myös sille, että pystymme kehittämään toimintojamme. Työterveyshoitajamme ovat aktiivisesti asiakasyrityksiimme yhteydessä, ja uskon, että hyvä yhteishenkemme välittyy myös ulospäin,” Kottari kehuu.