Härmämedi menestyi valtakunnallisessa laatukyselyssä – asiakastyytyväisyys nyt tutkitusti kärkiluokkaa

Työterveyslaitoksen vuosittain toteuttama laatukysely on näköalapaikka suomalaisten työterveyshuoltoyksiköiden arkeen. Härmämedi oli yksi kyselyyn osallistuneesta yli sadasta työterveyshuollon yksiköstä, jotka vastaavat yhteensä noin 1,8 miljoonan työntekijän työterveyshuollon palveluista. Laatukyselyyn osallistujat kuulivat ensin valtakunnalliset tulokset ja saivat yhteisen palautteen niiden perusteella. Härmämedin ylilääkäri Sanna Kottari kuvailee palautetta aika tiukkasanaiseksi, ja siksi omien tulosten saaminen tuntuikin huojentavalta. ”Hyvin pärjättiin”, summaa Kottari. ”Olimme useammalla mittarilla mitattuna kärkipäässä ja kokonaisuutenakin huomattavasti yli keskitason.”

Härmämedin vahvuudet nousivat esille laatukyselyssä, sillä yritys sai parhaat pisteensä asiakastyytyväisyydessä ja vaikuttavuudessa sekä osaamisessa ja tavoitteellisuudessa.

”Tunnemme asiakkaamme ja yhteistyö sujuu hyvin. Pienenä työterveyshuoltoyksikkönä olemme nopeita ja ketteriä, joten pystymme vastaamaan työnantajan tarpeisiin nopeasti”, kuvailee Kottari. Yritys pyrkii kautta linjan tasaiseen laatuun ja näin varmistamaan, että yritykset saavat tilaamansa palvelut. ”Haluamme olla helposti lähestyttäviä ja tavoitettavia, siksi erityisesti asiakastyytyväisyyden hyvä arvio oli meille tärkeä.”

Kehitystyö kirkastaa toimintatapoja

Kyselyn palautteesta ilmeni, että valtakunnallisesti puutteita on erityisesti työterveyshuoltoyksiköiden tuottamissa dokumenteissa. Työpaikkakäynnit ovat työterveyshuollon ydintoimintaa, mutta niiden arvioinneissa ja raportoinneissa oli puutteita. Vielä enemmän kehitettävää oli työpaikkakäynnin jälkeen laadittavassa toimintasuunnitelmassa, jossa luodaan raamit yhteistoiminnalle. ”Se on yksi työterveyshuollon tärkeimmistä asiakirjoista, johon tulee kirjata työnantajan kanssa sovitut tavoitteet, kehittämiskohdat ja kipupisteet. Näitä kohentamalla saadaan työolosuhteita, työntekijöiden työterveyttä ja jaksamista paremmaksi.” Härmämedissä on oltu tässä suhteessa askeleen verran edellä, sillä viime keväänä yrityksessä järjestettiin ensimmäinen sisäinen kehityspäivä, jossa käytiin läpi työterveyshuollon perustehtäviä omaan toimintaan peilaten. ”Oli hauska huomata, että olemme jo kehittäneet juuri niitä asioita, jotka nyt nousivat laatukyselyssä esille”, toteaa Kottari ja nostaa esimerkiksi toimintasuunnitelman kehittämisen. ”Sähköinen toimintasuunnitelmamme on nyt tiiviimpi ja helppokäyttöisempi sekä helpommin mitattava ja raportoitava.”

Härmämedissä toivotaan, että kehitystyöhön laitetut panokset näkyvät ensi vuoden laatumittauksessa. ”Palaute oli rohkaisevaa ja kannustavaa, joten oikeaan suuntaan ollaan menossa”, Kottari iloitsee. Laajaan kyselyyn vastaaminen ja osallistuminen on melkoinen rypistys osallistujille, mutta toisaalta se myös antaa paljon. ”Saadaan kyselystä hyvää informaatiota ja vertailua muihin yksiköihin. On tosi tärkeä nähdä vähän ulkopuolisinkin silmin, miten olemme tehtävissämme onnistuneet.” Työterveyslaitoksen herättely oman tekemisen terävöittämiseen on Härmämedille tervetullutta. ”Kehittämistä on aina ja meidän pitää muuttua maailman mukana”, linjaa Kottari ja kiittelee johdon kehitystyölle myöntämiä resursseja. Niiden avulla Härmämedissä on pystytty vastaamaan työnantajien toiveeseen esimerkiksi sähköisistä järjestelmistä ja etävastaanottojen järjestämisestä. ”Tästä on hyvä jatkaa, varsinkin kun henkilöstö on innokasta kehittämään ja kehittymään.”