Härmämedi järjestää Punaisen Ristin ensiapukoulutuksia asiakasyritysten tarpeet huomioiden

Härmämedi on Punaisen Ristin Ensiavun ARVOkumppani®, joka on sitoutunut järjestämään ainoastaan Suomen Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisia, tavaramerkein suojattuja ja sertifioituja ensiapukoulutuksia.

”Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa järjestämään ensiapuasiat kuntoon työpaikalla. Työnantajan vastuulla on siis järjestää riittävä ensiapuvalmius huomioiden työpaikan luonne ja olosuhteet. Lisäksi jokaisella työntekijällä on velvollisuus omalta osaltaan edistää työpaikan ensiapuvalmiutta”, muistuttaa Härmämedin työterveyshoitaja Sirpa Lehtimäki. Työpaikan ensiapuvalmiuden tarvetta arvioidaan aina yhdessä työterveyshuollon kanssa. Koulutuksia voidaan järjestää yritysten tarpeiden mukaan. Ajankohdasta ja käytännön järjestelyistä sovitaan yrityksen kanssa ja koulutukset järjestetään heille parhaiten sopivaan aikaan.

”Jokainen työntekijä on velvollinen auttamaan hätätilanteessa, jo tämän pitäisi herättää kiinnostuksen opetella ensiapua. Kun tilanne tulee, ei kukaan voi kieltäytyä sen vuoksi, että ei osaa. Jokaisen tulee osata hälyttää ainakin apua. Ohi ei saa kävellä. Kannattaakin ehdottomasti käyttää edukseen työnantajan mahdollistama ensiapukoulutus”, Lehtimäki kannustaa.

Lillbacka Powerco turvaa EA-koulutuksilla henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuutta

Härmämedin asiakasyritykset suosivat usein lähikoulutusta ja sellaisena ne on toteutettu myös Lillbacka Powerco Oy:lla.

”Käytännön toteutus ja aikataulutus suunnitellaan yhteyshenkilön kanssa. Useimmiten kurssit ovat toteutuneet yhden tai kahden työpäivän pituisina. Kursseilla teoria ja harjoitukset vuorottelevat sopivasti, joten kurssipäivä kuluu nopeasti”, Lehtimäki kuvaa.

Lillbacka Powerco pitää henkilökunnan ja kausityöntekijöiden ajantasaisia ensiaputaitoja todella tärkeänä.

”Haluamme, että jokaisen työpisteen lähettyvillä on ensiaputaitoisia työntekijöitä. Milloin tahansa voi joutua tilanteeseen, jossa pitää osata toimia nopeasti ja oikein. Niin oman henkilöstön kuin sidosryhmienkin mahdollisissa tapaturmissa sekä asiakkaiden huvipuistokäyntien aikana voi tulla eteen ensiaputaitoja vaativia tilanteita”, kuvaa Lillbacka Powercon HR-koordinaattori Päivi Alanen ja muistuttaa, että pelkästään huvipuistossa liikkuu kesäisin tuhansittain ihmisiä. Ensiaputaidot turvaavat siis oman henkilökunnan lisäksi myös asiakkaita.

Hyödyllistä oppia jokaisesta koulutuksesta

Lillbacka Powerco Oy:llä ollaan hyvin tyytyväisiä Härmämedin tarjoamaan koulutukseen. Alasen mukaan koulutukset ovat vastanneet hyvin yrityksen tarpeita.

”Osallistujat ovat saaneet tiedot miten äkillisissä tilanteissa toimintaan, ja samalla me olemme saaneet päivittää omia ohjeitamme. Joka koulutuksessa on opittu uutta tai kerrattu jo opittua”, Alanen toteaa.

Yritys järjestää joka kevät pari EA 1® -kurssia uusien kausityöntekijöiden aloittaessa työt huvipuistossa, ja mukana on ollut myös vakituista henkilöstöä uusimassa korttejaan. Lisäksi yrityksen puristintehtaalla on pidetty tarpeen mukaan koulutuksiaa.

”Palaute on ollut kauttaaltaan positiivista ja kursseille on osallistuttu mielellään. Kaikki käytännön harjoitukset on koettu tärkeiksi, etenkin defibrillaattorin käyttö. Meillä on jatkuva tarve koulutuksille, sillä kausityöntekijät vaihtuvat vuosittain. Härmämedin kouluttajan saa helposti paikalle meille sopivaan aikaan ja koulutus on ollut asiantuntevaa”, kiittelee Alanen.

Monipuolinen kattaus ensiapukursseja

Punaisen Ristin ensiapupätevyys on voimassa kolme vuotta ja päättyy todistukseen merkittynä ajankohtana. Ensiapukursseja on eri laajuisia. Suosittuja vaihtoehtoja ovat esimerkiksi SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, SPR Hätäensiapukurssi 8 t®, SPR Ensiapukurssi EA 1®, SPR Ensiapukurssi EA 2®. Kursseja on mahdollisuus järjestää myös yhdistelmäkoulutuksena tai verkkokoulutuksena.

On hyvä muistaa, että SPR Ensiapukurssi EA 1® – ja SPR Ensiapukurssi EA 2® -pätevyys on mahdollista uusia pätevyyden voimassaoloaikana yhden kerran suorittamalla SPR Hätäensiapukurssi.