Digitalisaatio ja etävastaanotto

Etäasiointi on parhaimmillaan lähiasiointia

Viimeisen kahden vuoden aikana eri alojen toimijat ovat ottaneet suuria harppauksia digitalisaation saralla – eikä terveydenhoitoala ole tästä poikkeus. Myös me Härmämedillä olemme panostaneet siihen, että meille tuttujen lähivastaanottopalvelujen lisäksi pystymme palvelemaan asiakkaitamme myös etänä. Digitaaliset ratkaisut ovatkin tuoneet uusia mahdollisuuksia lisäarvon luomiseen asiakkaillemme.

Härmämedillä on tällä hetkellä käytössä asiakkaan oire- ja tarvepohjainen ajanvaraus, etävastaanotto eli chat-palvelu ja videotapaamiset, sähköiset terveystarkastuslomakkeet sekä etävalmennuspalvelu. Kaikki digipalvelumme on toteutettu yhteistyössä suomalaisen Movendos Oy:n kanssa.

Uudet palvelukanavat auttavat asiakasyritystemme työntekijöiden lisäksi myös itse yritystä, sillä käyttöön on otettu YritysTerveys-palvelu. Sen avulla pystytään jakamaan tietoa, viestimään ja ylläpitämään henkilöstön tietoja sekä sairauspoissaoloja Härmämedin ja asiakasyrityksen välillä.

Asiakkaiden vastaanotto positiivista

Asiakkaidemme vastaanotto digitaalisille palveluillemme on ollut erinomainen, ja kaikki Härmämedin ammattiryhmät ovat hyödyntäneet niitä jatkuvasti enenevissä määrin. Parhaiten asiakkaamme ovat omaksuneet digitaaliset palvelut hoidon tarpeen arvioinnissa ja terveystarkastusten yhteydessä. Myös etävastaanotot ovat vähitellen nousseet osaksi uutta normaalia joissain ammattiryhmissä. Muun muassa työterveyspsykologit ovat pystyneet hyödyntämään videovastaanottoa erinomaisesti asiakkaidensa kanssa.

Vaikka siirtyminen yhä vahvempaan digitalisaatioon tapahtuikin poikkeuksellisten olosuhteiden sanelemana, on huomattu, että käytännöt ovat monille helpottaneet asiointia ja samalla myös omaa arkielämää. Nyt esimerkiksi oma tai lapsen sairastuminen ei estä asiointia, ja monilla säästyy konkreettisesti aikaa, kun automatkan sijaan asiat voidaankin hoitaa kotoa käsin. Periaatteessa kaikki vastaanottopalvelumuodot on mahdollista toteuttaa myös etänä, osa laajemmin ja osa hieman rajatummin.

Digitaaliset käytännöt osaksi tulevaisuudenkin työterveyttä

Kehittyneet digitaaliset työkalut auttavat meitä vahvistamaan asiakasyritystemme kilpailukykyä. Tämä tapahtuu turvaamalla ennaltaehkäisevästi entistä työkykyisemmän henkilöstön sekä turvallisen ja terveellisen työympäristön. Nämä ovat arvoja, joista asiakkaamme varmasti haluavat pitää kiinni poikkeuksellista ajoista huolimatta.

Kun digitaaliset käytännöt on otettu onnistuneesti osaksi päivittäistä arkea, on niitä helppo hyödyntää myös tulevaisuudessa. Uskomme, että etäasioinnin mahdollisuus takaa sen, että asiakkaamme saavat tarpeen tullen apua nopeasti ja helposti.