Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden avulla pystytään tarjoamaan kokonaisvaltaista ja tehokasta työterveyshuoltoa, jolloin myös sairauspoissaoloja voidaan ehkäistä paremmin. Moniammatillinen yhteistyö on määritelty myös työterveyshuoltolaissa, jonka mukaan työterveyshuolto on velvoitettu tekemään laajasti yhteistyötä eri tahojen kanssa....

Työpaikan riskien arviointi tehdään kaikissa työpaikoissa yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta ja se on aina työnantajan tehtävä. Yksin arviointia ei kuitenkaan tarvitse tehdä, sillä työterveyshuolto toimii tarvittaessa asiantuntija-apuna riskien arvioimisessa....

Terveellisiin elämäntapoihin kannattaa satsata, sillä ne vaikuttavat positiivisesti omaan jaksamiseen ja vireystilaan niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Elämäntapamuutos voi myös pienentää esimerkiksi diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiä sekä vaikuttaa tiettyjen sairauksien hoitotasapainoon....

Marraskuussa 2023 Härmämedillä aloitti uusi terveydenhoitaja Terhi Välimaa. Kauhavalla asuvalle Välimaalle Ylihärmä on jo entuudestaan tuttua aluetta, sillä hän on aiemmin työskennellyt seitsemän vuotta Ylihärmän terveysasemalla. Julkiselta puolelta Välimaalta löytyykin kokemusta, sillä noin kahdenkymmenen vuoden työuransa aikana hän on ehtinyt työskennellä niin terveyskeskuksen perusterveydenhuollossa, lääkärin...

Syksyn aikana Härmämedillä on otettu käyttöön EKG-vuorokausinauhoitus eli Holter-tutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan sydämen rytmihäiriöitä. Härmämedin palvelut ovat syksyn aikana laajentuneet Holter-laitteiden myötä. Sydämen sähköisen toiminnan seuraamista mittaava laite nopeuttaa asiakkaan hoidon tarpeen arviointia sekä mahdollisia jatkotutkimuksia. Toive laitteesta tuli asiakasyrityksiltä, ja Härmämedi reagoi toiveeseen nopealla...