Vuoden 2021 alkupuolella Härmämedin tiimissä ryhdyttiin pohtimaan työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteispeliä tarkemmin. Kuntoutuksen oli koettu jäävän hieman erilliseksi kokonaisuudeksi, vaikka työterveydestä paljon asiakkaita sinne ohjataankin. ”Meillä oli tunne, että työterveyshuollon näkökulmasta emme saaneet kaikkea irti kuntoutuksesta. Rupesimme kehittämään mallia, jossa asiakas pääsee läheisessä yhteistyössä kanssani...

Työelämässä päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat voivat nousta esiin moninaisten oireilujen kautta. Lisääntyneet poissaolot, työpanoksen heikentyminen, luonteen muuttuminen, tilanteiden kontrollointi ja ulkoisen olemuksen muuttuminen ovat tyypillisimpiä hälytysmerkkejä siitä, että jokin voi olla pielessä. ”Joskus päihdeongelma voi näyttäytyä myös päinvastaisena käytöksenä. Töissä yritetäänkin suoriutua aikaisempaa tehokkaammin ja...

Tiesitkö jo, että me Härmämedillä tarjoamme työterveyshuollon lisäksi ensiapukoulutusta osana yhteistoimintaa? Vaihtoehtoja kursseille löytyy useita ja sisältöä pystytään räätälöimään asiakasyrityksen tarpeiden mukaan. ”Yleisimpiä kursseja ovat SPR Ensiapukurssi EA 1®, SPR Hätäensiapukurssi 8 t® sekä SPR Hätäensiapukurssi 4 t®”, Härmämedin Ensiapukoulutuksista vastaava työterveyshoitaja Sirpa Lehtimäki kuvailee...

Työelämässä psykososiaalisia haasteita saattaa ilmetä useiden erilaisten taustasyiden vuoksi. Taustalla voi olla esimerkiksi työn sisältöön, työyhteisön toimivuuteen, tiedonkulun sujuvuuteen, esihenkilön tukeen sekä vuorovaikutukseen ja työn järjestelyyn liittyvät teemat. ”On tärkeää pohtia, onko työpaikalla olosuhteet tehty riittävän toimiviksi ja tukemaan onnistuneesti työntekijöiden jaksamista”, kertoo Härmämedin työpsykologi...

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoistumisala, jonka perimmäisenä tarkoituksena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen kokemuksellisen oppimisen kautta. Tätä fysioterapian erikoisalaa hyödynnetään myös työterveyshuollossa yhä enenevissä määrin. ”On hienoa tarjota asiakkaille uusia hoitomenetelmiä ja avaimia muun muassa pitkittyneen kivun hoitoon ja -lievitykseen.”, iloitsee psykofyysiseen fysioterapiaan perehtynyt Härmämedin...

Työkykyneuvottelu, jota aikaisemmin on kutsuttu myös kolmikantakeskusteluksi, on erinomainen keino selvittää, millä keinoilla työntekijän työkykyä tai töihin palaamista voitaisiin edistää. Neuvottelussa on perinteisesti mukana työntekijän lisäksi työnantajan edustaja ja työterveyslääkäri sekä työterveyshoitaja. ”Lisäksi tilanteesta riippuen mukana voi olla työpsykologi tai työfysioterapeutti”, täydentää työterveyshuollon erikoislääkäri Janina...

Ruokavaliolla ja ruokailutottumuksilla on kiistaton yhteys yksilöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Meillä Härmämedissä onkin mahdollista saada myös ravitsemusterapeutin palveluita, joihin kuuluvat perinteisten yksilövastaanottojen lisäksi myös muun muassa ryhmille suunnatut luennot ja työyhteisön ruokaympäristön läpikäynti. Yksilöiden yleisimmät syyt hakeutua ravitsemusterapeutin puheille ovat tänä...

Metabolinen oireyhtymä (MBO) on nyky-yhteiskunnassa varsin nopeasti yleistyvä tila, jonka määritelmä täyttyy, kun kolme näistä viidestä asiasta toteutuu: suurentunut vyötärynympärys, korkeat veren triglyseridiarvot, matala HDL-kolesterolipitoisuus, korkea verenpaine tai lääkitys verenpainetautiin ja korkea paastoverensokeri. Härmämedin työterveyshuollossa MBO:ta ja siihen liittyviä sairauksia pyritään seulomaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. ”Keskitymme...

Ylipaino on yhä useamman työikäisen suomalaisen haaste. Syitä ja seurauksia ongelmalle on monia, mutta usein elämänhallintaan liittyvät haasteet voivat olla laukaiseva tekijä. ”Kun elämäntavat ja niiden hallinta ovat hieman hukassa, ruoka saattaa maistua stressin myötä paremmin ja liikunta jäädä vähäisemmäksi. Näin negatiivinen kierre syntyy suhteellisen...

Maatalousyrittäjien hyvinvoinnilla on suora yhteys tilan toimivuuteen – ihan samaan tapaan kuin henkilöstöllä minkä tahansa yrityksen arjen pyörimiseen. Tällä hetkellä kuitenkin vain noin 40 %:lla Etelä-Pohjanmaan ja 50 %:lla Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen maatalousyrittäjistä on käytössä heille suunnattu työterveyshuolto. Usein ajatellaan, että sivutoimisena yrittäjänä ei kannata...