Ajankohtaista

Härmämedi menestyi valtakunnallisessa laatukyselyssä – asiakastyytyväisyys nyt tutkitusti kärkiluokkaa

Työterveyslaitoksen vuosittain toteuttama laatukysely on näköalapaikka suomalaisten työterveyshuoltoyksiköiden arkeen. Härmämedi oli yksi kyselyyn osallistuneesta yli sadasta työterveyshuollon yksiköstä, jotka vastaavat yhteensä noin 1,8 miljoonan työntekijän työterveyshuollon palveluista. Laatukyselyyn osallistujat kuulivat ensin valtakunnalliset tulokset ja saivat yhteisen palautteen niiden perusteella. Härmämedin ylilääkäri Sanna Kottari kuvailee palautetta…

Kauhavan kaupungin elämäntaparyhmä sai kahdeksassa kuukaudessa hienoja tuloksia

Kauhavan kaupunki yhteistyössä Härmämedin kanssa on toteuttanut kaupungin työntekijöille elämäntaparyhmää, jonka tarkoituksena on saada henkilöstö tutustumaan liikuntaan ja kohottamaan kuntoaan. Viime syksynä startannut pilottiryhmä saatiin toukokuussa päätökseen ja jatkoa on luvassa uuden ryhmän kanssa syyskuussa. ”Noin 10 henkilön valikoitu ryhmä kokoontuu kerran viikossa kaupungin liikuntaohjaajan…

Moniammatillinen tiimi takaa laadukkaan ja asiakaslähtöisen työterveyshuollon

Moniammatillisella tiimityöskentelyllä tarkoitetaan työyhteisössä tapahtuvaa työskentelyä, johon osallistuu ryhmä eri ammattia edustavia henkilöitä. Tiimin työskentelyllä on aina yhteinen tavoite ja tiimin sisällä on tarkoitus jakaa asiantuntijuutta. ”Moniammatillisuus on työterveyshuollossa tuttu ja tärkeä asia, mutta laatumittauksissa on tullut esiin, että käytännössä kaikilla toimijoilla asia ei kuitenkaan…

Hybridityöskentelyn avulla mahdollista saada niin työyhteisön tuki kuin mahdollisuus työrauhaan

Hybridityöskentely on viimeisien vuosien aikana tullut monille työpaikoille osaksi päivittäistä arkea. Kyse on lähityön ja etätyön yhdistämisestä, mikä on lisännyt paljon joustavuutta työn tekemiseen ja sen suunnitteluun. ”Hybridityön yleistyminen on lisännyt monilla myös työhyvinvointia ja psyykkistä jaksamista, sillä esimerkiksi perhe- ja työelämän yhteensovittaminen helpottuu”, kertoo…

Hyvä työergonomia on mahdollista toteuttaa myös etä- ja hybridityössä

Poikkeusajan myötä yleistynyt etä- ja hybridityöskentely ovat tuoneet työergonomian kannalta niin haittoja kuin hyötyjäkin. ”Kotona ei välttämättä ole ergonomian kannalta niin hyvää kalustoa saatavilla tai kiinteää työpistettä. Myös tauottaminen jää usein vähäisemmäksi kotitoimistolla sekä työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy, mikä myös vaikuttaa selkeästi ergonomiaan”, kertoo…

Työnohjauksen avulla mahdollista kirkastaa työntekijän perustehtävää – ja tuoda yritykselle laadullista varmuutta

Työnohjauksessa on perin pohjiltaan kyse oman työn tutkimisesta ja tarkastelusta. ”Tarkoituksena on oppia omasta työstä ja sitä kautta myös kehittyä siinä”, tarkentaa Härmämedin työnohjaaja Mari Lehikoinen. Työnohjausta on mahdollista toteuttaa niin yksilölle, ryhmälle kuin koko työyhteisöllekin. ”Työnantajalle työnohjaus on erinomainen tilaisuus varmistaa työn laadukkuutta, sillä…

Kuntoutukseen pääsee Härmämedin kautta nyt yhä selkeämmän prosessin kautta

Vuoden 2021 alkupuolella Härmämedin tiimissä ryhdyttiin pohtimaan työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteispeliä tarkemmin. Kuntoutuksen oli koettu jäävän hieman erilliseksi kokonaisuudeksi, vaikka työterveydestä paljon asiakkaita sinne ohjataankin. ”Meillä oli tunne, että työterveyshuollon näkökulmasta emme saaneet kaikkea irti kuntoutuksesta. Rupesimme kehittämään mallia, jossa asiakas pääsee läheisessä yhteistyössä kanssani…

Työnantajan päihdeohjelma tärkeä ja tasapuolinen työkalu riippuvuuksien selättämiseen

Työelämässä päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat voivat nousta esiin moninaisten oireilujen kautta. Lisääntyneet poissaolot, työpanoksen heikentyminen, luonteen muuttuminen, tilanteiden kontrollointi ja ulkoisen olemuksen muuttuminen ovat tyypillisimpiä hälytysmerkkejä siitä, että jokin voi olla pielessä. ”Joskus päihdeongelma voi näyttäytyä myös päinvastaisena käytöksenä. Töissä yritetäänkin suoriutua aikaisempaa tehokkaammin ja…

Ensiapukoulutuksesta apua niin hätätilanteisiin kuin vaaratilainteiden tunnistamiseen

Tiesitkö jo, että me Härmämedillä tarjoamme työterveyshuollon lisäksi ensiapukoulutusta osana yhteistoimintaa? Vaihtoehtoja kursseille löytyy useita ja sisältöä pystytään räätälöimään asiakasyrityksen tarpeiden mukaan. ”Yleisimpiä kursseja ovat SPR Ensiapukurssi EA 1®, SPR Hätäensiapukurssi 8 t® sekä SPR Hätäensiapukurssi 4 t®”, Härmämedin Ensiapukoulutuksista vastaava työterveyshoitaja Sirpa Lehtimäki kuvailee…

Psykososiaalisiin haasteisiin tarttuminen ennaltaehkäisee sairaslomia ja parantaa työntekijöiden jaksamista

Työelämässä psykososiaalisia haasteita saattaa ilmetä useiden erilaisten taustasyiden vuoksi. Taustalla voi olla esimerkiksi työn sisältöön, työyhteisön toimivuuteen, tiedonkulun sujuvuuteen, esihenkilön tukeen sekä vuorovaikutukseen ja työn järjestelyyn liittyvät teemat. ”On tärkeää pohtia, onko työpaikalla olosuhteet tehty riittävän toimiviksi ja tukemaan onnistuneesti työntekijöiden jaksamista”, kertoo Härmämedin työpsykologi…