Ajankohtaista

Matalan kynnyksen lyhytterapiasta apua jaksamiseen

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on noin 1–5 käyntikertaa sisältävä terapiamuoto, jonka avulla pystytään pureutumaan esimerkiksi työntekijän lyhyiden sairaspoissaolojaksojen sekä havaitun ahdistuneisuuden, unettomuuden tai tuntemattomasta syystä lisääntyneen stressin syihin. Tämä tekee siitä erinomaisen varhaisen tuen työkalun työterveyshuollossa; palvelun, jossa asioista puhutaan avoimesti niiden oikeilla nimillä. ”Lyhytterapiassa lähdemme purkamaan,…

Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Työnantajalla on mahdollisuus järjestää omalle henkilöstölleen myös kattavia sairaanhoitopalveluja ja monet yritykset ovatkin tarttuneet tähän mahdollisuuteen. Yrityslähtöisillä sairaanhoitopalveluilla pystytään luomaan hyvää työnantajamielikuvaa, mikä vaikuttaa positiivisesti myös osaavan henkilöstön rekrytointiin.   Työterveyspainotteinen sairaanhoito eroaa jonkin verran perusterveydenhuollon vastaavasta. Työnantajan tarjoamassa sairaanhoidossa pääpaino on työperäisten sairauksien hoidossa ja…

Henkilöstön fyysisen kunnon tila selviää polkupyöräergometritestiä hyödyntäen

Polkupyöräergometritesti on yksi toimiva tapa testata henkilöiden fyysistä työ- ja toimintakykyä. Testi koostuu kolmesta eritasoisesta neljän minuutin poljentajaksosta, joiden aikana mitataan testattavan sykettä ja arvioidaan kuormituksen tasoa. ”Näiden avulla saadaan selville testattavan maksimaalinen hapenottokyky, joka kielii niin peruskunnon tasosta kuin myös sydämen ja verenkiertoelimistön kunnosta”,…

Digitalisaatio ja etävastaanotto

Etäasiointi on parhaimmillaan lähiasiointia Viimeisen kahden vuoden aikana eri alojen toimijat ovat ottaneet suuria harppauksia digitalisaation saralla – eikä terveydenhoitoala ole tästä poikkeus. Myös me Härmämedillä olemme panostaneet siihen, että meille tuttujen lähivastaanottopalvelujen lisäksi pystymme palvelemaan asiakkaitamme myös etänä. Digitaaliset ratkaisut ovatkin tuoneet uusia mahdollisuuksia…